Product Refund Form

Full fill all input


 1. Pertukaran barangan hanya dibenarkan untuk barangan yang rosak akibat pengilangan sahaja
 2. Pertukaran barangan hanya boleh dibuat dalam masa 7 hari selepas penerimaan barang.
 3. Barangan berbentuk set yang telah rosak jika telah dibuka dan diasingkan daripada set, tidak boleh ditukar.
  Anda mesti mengembalikan set tersebut secara lengkap.
 4. Barangan yang rosak ditangan anda tidak boleh di kembalikan kepada pihak kami kerana itu adalah dibawah tanggungjawab anda.
 5. Tiada pemulangan wang akan berlaku atas kerosakan barang.
 6. Anda dikehendaki menyertakan salinan resit pembelian dan memulangkan barangan yang rosak tersebut sebagai bukti beserta salinan dokumen seperti berikut:
  • Mengisi borang pertukaran barangan
  • Mengambil gambar kasut bahagian yang rosak.
  • Mengambil gambar kotak kasut.
 7. Pihak HQ akan memeriksa dahulu barang yang rosak sebelum bersetuju untuk membuat penukaran
 8. Sekiranya barang yang ditukar tiada stok, pihak HQ berhak untuk mencadangkan alternative lain.
 9. Pihak pengurusan tidak akan bertanggungjawap ke atas barangan yang rosak akibat daripada bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.
 10. Anda juga tidak dibenarkan menukar barangan MEDSHOE dengan barangan yang lain.
  Walaubagaimanapun pertukaran barangan yang rosak atau “reject” semasa penghantaran dari
  pihak Ibu Pejabat dan masih dibenarkan dengan syarat tukar dengan barangan yang sama.